Dự án hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong (gọi tắt là DA Nước Trong) do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2005 - 2011, nhằm bố trí tái định cư, tái định canh bền vững cho 465 hộ dân chuyển chỗ ở tại 6 khu và 1 điểm ở huyện Tây Trà, Sơn Hà, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo cho người dân có cuộc sống ổn định. Tổng mức đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 372,777 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thực hiện chậm, một số cán bộ đã bị kỷ luật... sau chuyến “vi hành” của Bí thư Tỉnh ủy.

Dự án hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong (gọi tắt là DA Nước Trong) do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2005 - 2011, nhằm bố trí tái định cư, tái định canh bền vững cho 465 hộ dân chuyển chỗ ở tại 6 khu và 1 điểm ở huyện Tây Trà, Sơn Hà, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo cho người dân có cuộc sống ổn định. Tổng mức đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 372,777 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thực hiện chậm, một số cán bộ đã bị kỷ luật... sau chuyến “vi hành” của Bí thư Tỉnh ủy.

Trước những bức xúc của người dân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng đã có chuyến “vi hành” đến hai huyện Tây Trà và Sơn Hà, từ đó phát hiện sự ì ạch trong triển khai thực hiện dự án và đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho thấy, trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản DA Nước Trong, Đảng ủy Sở NN&PTNT tỉnh đã mắc phải nhiều sai phạm. Theo đó, ông Trương Ngọc Nhi - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Trưởng ban chỉ đạo DA Nước Trong - tham mưu chưa kịp thời nên UBND tỉnh chậm ban hành quy định bổ sung một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện DA. Ông Nhi đã thiếu cương quyết trong chỉ đạo xem xét, xử lý các cơ quan, đơn vị chậm thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường. Hậu quả là hầu hết các công trình, hạng mục đều chậm tiến độ ít nhất 6 tháng; tổ chức kê khai, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tại 5 khu tái định cư trên địa bàn huyện Tây Trà chậm 35 tháng; việc tái định cư cho 23 hộ dân tại điểm suối Tê, xã Sơn Bao chậm 24 tháng; tại đồi Gu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, đợt 1 chậm 51 tháng, đợt 2 chậm 58 tháng... vi phạm Quyết định 3869/QĐ-UB của UBND tỉnh.

Ngoài ra, ông Trương Quang Việt - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, nguyên Phó trưởng ban trực ban chỉ đạo DA Nước Trong - đã có sai phạm trong việc tham mưu quyết định chọn các đơn vị tư vấn không đủ năng lực thực hiện công tác khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế kỹ thuật - thi công và tổng dự toán, để xảy ra nhiều điểm không phù hợp phải điều chỉnh, làm chậm tiến độ. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu rõ, ông Việt đã thiếu kiểm tra, đôn đốc ban quản lý DA xử phạt các đơn vị vi phạm hợp đồng kinh tế trong xây dựng các khu, điểm tái định cư, tái định canh tại đồi Gu, suối Tê, suối Y, Sờ Lác, Bắc Nguyên 2, Giờ Lao và Cà La, làm chậm tiến độ. Công tác tư vấn một số gói thầu chậm 45 tháng, làm tăng giá trị xây lắp lên 55,472 tỷ đồng. Việc giải phóng mặt bằng ở suối Tê, đồi Gu, 5 khu tái định cư trên địa bàn huyện Tây Trà diễn ra khá chậm chạp, chưa hoàn thành việc lập phương án bồi thường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác thẩm định, trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng không đúng tiến độ, có đợt hơn 3 năm. Di dời 71 hộ dân tại khu đồi Gu, đợt 1 chậm 51 tháng, đợt 2 chậm 58 tháng; công tác tái định canh chậm 58 tháng...

Bên cạnh đó, ông Cao Văn Liệp - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý DA Nước Trong - vi phạm trong việc xem xét, lựa chọn đơn vị không đủ năng lực, nên khi lập quy hoạch chi tiết để xảy ra nhiều điểm không phù hợp, dẫn đến phải điều chỉnh, làm chậm tiến độ dự án. Không kiểm tra, giám sát để tổ tư vấn chấm thầu trong quá trình xét không phát hiện một số đơn giá không phù hợp làm tăng giá trị hợp đồng tại một số gói thầu lên 263.540.000 đồng. Ông này cũng thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tư vấn, thi công; chậm triển khai việc tham mưu, đề xuất chủ đầu tư và BCĐ DA kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo cơ quan chức năng thẩm định các phương án, dẫn đến tiến độ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đều chậm so với quy định, không sử dụng hết nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2009-2010 nên Bộ Tài chính ngừng thanh toán và UBND tỉnh điều chuyển vốn sang các công trình, dự án khác; đến khi triển khai thi công không có vốn chi cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng và ứng cho nhà thầu.

Từ những sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kỷ luật cảnh cáo ông Cao Văn Liệp; các trường hợp: Trương Ngọc Nhi, Nguyễn Mậu Văn - Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh (nguyên Giám đốc BQL DA đầu tư và xây dựng thủy lợi), Võ Thị Thùy Vân - đảng viên, kế toán BQL DA - phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Riêng ông Trương Quang Việt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở NN&PTNT tỉnh.

Việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm ở DA Nước Trong cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thể hiện rõ sự quyết tâm, cương quyết trong điều hành, xử lý những trường hợp sai phạm, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Từ đó, ban quản lý DA này được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả hơn; khối lượng công việc, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình đã tiến bộ đáng kể...