Từ ngày 26 - 27.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 7 (khóa V) và Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 5 (khóa V) nhiệm kỳ 2005 - 2010.