Ngày 1.12, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc. Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho rằng, để đạt được kết quả tích cực theo chỉ tiêu thành phố đề ra năm 2017 là tăng GRDP từ 8,4% đến 8,7%, TP phải Khẩn trương triển khai 7 chương trình đột phá, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước…

Bi thu Dinh La Thang: Tap trung keo giam un tac giao thong, ngap nuoc - Anh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đinh La Thăng cho biết, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016 đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Thực hiện hoàn thành đạt và vượt 9/12 chỉ tiêu kế hoạch năm, 2 chỉ tiêu là cấp nước sạch và xử lý nước thải công nghiệp vẫn chưa đạt.

Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, bình quân 11 tháng tăng 1,76% so cùng kỳ. Cải cách hành chính có chuyển biến, môi trường kinh doanh được cải thiện; sản xuất - kinh doanh tiếp tục phát triển; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 30% GRDP; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhanh cả về số lượng và tổng vốn đăng ký (có 36.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,7% so cùng kỳ, tổng vốn đăng ký và bổ sung tăng 35,8% so cùng kỳ).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo… có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Các chương trình hành động thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố được triển khai và đạt được một số kết quả tích cực ban đầu, làm cơ sở để đẩy mạnh việc thực hiện trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, kinh tế thành phố còn khó khăn, thách thức. Môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố chưa đạt yêu cầu. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động. Ứng dụng khoa học - công nghệ chưa mang lại hiệu quả cao.

Một số chỉ tiêu kinh tế mức tăng thấp hơn so cùng kỳ, như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ còn chậm. Chưa khai thác hết tiềm năng du lịch thành phố. Tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cải cách thủ tục hành chính chưa đồng bộ. Tình hình phạm pháp hình sự, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn, có mặt gia tăng.

Để khắc phục các khó khăn, đạt được kết quả tích cực theo chỉ tiêu thành phố đề ra năm 2017 là tăng GRDP từ 8,4% đến 8,7%, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TPHCM với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng năm, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả việc tổ chức thực hiện.

Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả, quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý rác thải, ngập nước, nước thải, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm, cháy nổ; thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố. Khẩn trương hoàn thành xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đột phá để thành phố phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

Nhanh chóng hoàn tất các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đột phá nhằm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho UBND TP đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ ngành trung ương; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền gắn với giao nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Tập trung thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư thật sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường thông tin để doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách của thành phố; hỗ trợ, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cơ cấu lại ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn thành phố, đảm bảo nguyên tắc triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công; đa dạng hóa và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển.

Đảm bảo yêu cầu tập trung nguồn vốn đầu tư thực hiện 7 chương trình đột phá, các công trình trọng điểm có sức lan tỏa và giải quyết các vấn đề phát triển, vấn đề cấp bách của TPHCM.

Trước đó, báo cáo về các giải pháp trọng tâm năm 2017, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, để thể hiện quyết tâm cao trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, năm tới, TP đề ra mục tiêu tăng GRDP từ 8,4% đến 8,7%. Trong khi đó, mức tăng trưởng GRDP trung bình hằng năm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đưa ra là 8%-8,5%.

Không chỉ tăng chỉ tiêu GRDP, ông Phong cũng khẳng định năm 2017 sẽ tăng bảy chỉ tiêu so với năm 2016. Trong đó, đáng chú ý là TP sẽ bổ sung thêm chỉ tiêu thành lập mới 50.000 doanh nghiệp (gồm chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể) và thu ngân sách đạt 100% dự toán.

M.Q