Một số lao động (Công ty Đức Nhơn, tỉnh Đồng Nai) phản ánh: “Công ty quy định NLĐ làm việc 10 năm thì sẽ được nhận một số tiền tương đương 5 tháng lương. Tuy nhiên, nếu sau này NLĐ bị sa thải vì bất cứ lý do gì thì phải trả lại khoản tiền đó. Chúng tôi không đồng ý vì có rất nhiều trường hợp bị sa thải với lý do không thỏa đáng...”.

Bi sa thai, phai tra lai tien - Anh 1

Lý do sa thải là NLĐ trộm cắp tài sản của công ty với giá trị lớn (trên 50 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi có ý kiến phản ánh, giám đốc quyết định sẽ lấy ý kiến NLĐ về vấn đề này tại hội nghị NLĐ năm 2017.