Không rút thì thêm lạm phát, rút thì các ngân hàng thương mại quốc doanh dễ bị ảnh hưởng nặng.