Bài tập sau đây giúp chị em có vòng ba săn chắc, gọn gàng, đồng thời đôi chân cũng chắc khỏe hơn.

Hà Nguyên