Để có những bức ảnh đẹp "nghìn like", bạn có thể học theo những cách tạo dáng như người mẫu trong video.

Video: Bí quyết tạo dáng như người mẫu để có ảnh "nghìn like":