Bạn hãy thể hiện khiếu thẩm mỹ cùng sự sáng tạo bằng việc tự làm chiếc đèn chùm đơn giản từ nguyên liệu chính là những chiếc cốc nhựa.

Video: Bí quyết làm chiếc đèn chùm đơn giản từ cốc nhựa:

Nguồn video: 5-Minute Crafts.