Đây là nội dung đoạn quảng cáo một loại thuốc kích thích tình dục của Trung Quốc mà ngôi sao tiền vệ người Anh nhận lời tham gia...