Cho tới lúc này, thời điểm phóng VINASAT - 1 lên quỹ đạo chỉ còn tính bằng ngày. Đây được xem là bước tiến quan trọng về công nghệ thông tin, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đọc đôi điều chưa biết về vệ tinh VINASAT - 1 và trạm điều hành vệ tinh.