Đã được lên kế hoạch từ lâu, tàu khu trục tên lửa Type 055 là chương trình quan trọng nhất trong kế hoạch phát triển tàu chiến mặt nước cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc trong tương lai, với những dự kiến ban đầu về thiết kế được đưa ra giờ đây đã có nhiều hơn những biến thể chế tạo của loại tàu này gây sự chú ý của dư luận...

Tờ japanmil của Nhật cho rằng, lý do bản kế hoạch về Type 055 của Trung Quốc chưa được công bố rõ ràng liên quan tới bản thiết kế của nó, dù về sơ lược những chi tiết thiết kế, trang bị khí tài đã được lên khung nhưng để tạo ra sự khác biệt cơ bản với những thế hệ tàu khu trục trước đây thì vấn đề thiết kế lại là điều cần bàn.