Một khám phá của các nhà khoa học thuộc đại học Yucatan, Mehico.