Khi cắt hành, bạn rất dễ bị chảy nước mắt. Tuy nhiên, với cách đơn giản, bạn có thể tránh tình trạng mắt cay xè.

An Ngọc