Bê đồ cần luôn thẳng cột sốt, đừng cúi người, đừng xoay người. Hãy tham khảo cách bê đồ trong video để tự bảo vệ cột sống của bạn.

Nguồn clip: Facebook