Mặt chữ nhật tránh các loại hoa tai dạng dây mảnh, mặt tròn nên nói 'không' với hoa tai dạng khuyên tròn hoặc đính hạt.

Bi kip chon hoa tai cho tung khuon mat - Anh 1

Bi kip chon hoa tai cho tung khuon mat - Anh 2

Bi kip chon hoa tai cho tung khuon mat - Anh 3

Bi kip chon hoa tai cho tung khuon mat - Anh 4

Bi kip chon hoa tai cho tung khuon mat - Anh 5

Bi kip chon hoa tai cho tung khuon mat - Anh 6

Bi kip chon hoa tai cho tung khuon mat - Anh 7

Kitty
Nguồn: Brightside