Cánh cửa phòng giam giờ đã khép lại cuộc đời của chị ta. Nhưng với người đàn bà này, cuộc đời đã khép lại rất lâu rồi, từ khi mấy người chồng cũ cùng những đứa con cứ lần lượt ra đi...