Giadinh.net - Người bố lặng lẽ vượt 40 cây số đưa con gái đi khám, bác sỹ kết luận cô đã mang ...