(BNS) Hai ngày mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng cả thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc quay cuồng trong chuyện đám cưới, người người lo đi ăn cỗ cưới. Điều rất lạ lùng cô nào lấy chồng trong thị trấn, hoặc con gái...