Hỏi: Tôi bị giữ bằng lái xe máy trong một lần đi du lịch trong vòng 30 ngày. Do điều kiện công tác xa và cũng không có dịp trở lại nơi đó để xin nộp phạt và lấy lại bằng lái xe. Vậy thay vì quay trở lại nơi đó nộp phạt, tôi có được phép thi một bằng lái xe khác thay cho bằng lái xe cũ không?

Trả lời: Giấy phép lái xe là chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người điều khiển xe cơ giới (người lái xe) để được phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới. Trong trường hợp này thì bạn đã có giấy phép lái xe và hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ, bạn cần đến đó để chấp hành quyết định xử phạt và nhận lại giấy phép lái xe. Đối với một số hành vi vi phạm, bạn có thể bị xử phạt nặng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nếu bạn bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe về giao thông đường bộ không thời hạn thì giấy phép lái xe đó không còn giá trị sử dụng. Sau thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, nếu có nhu cầu, lúc đó bạn mới được làm các thủ tục theo quy định để được đào tạo, sát hạch cấp mới giấy phép lái xe