Vẫn là những bức xúc cũ hâm nóng phiên chất vấn như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm. Trong 3 giám đốc sở đăng đàn, không ai đưa ra những giải pháp cụ thể, khả thi, ngoài những lời hứa...