Thấy CSGT giơ tay ra hiệu lệnh dừng xe, thanh niên đi môtô cũng "hồn nhiên" đập tay hi-five với cảnh sát rồi tiếp tục phóng vút đi như một cơn gió.

Video: Hành động khó tin của thanh niên đi môtô khi bị CSGT ra hiệu dừng xe: