KTĐT - Chị Trần Thu Hòa ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội hỏi: Tôi vừa bị công ty chuyển sang làm công việc khác sau thời gian nghỉ sinh con. Tôi thắc mắc thì nhận được câu trả lời nếu không muốn làm thì nghỉ việc. Công ty làm như vậy có đúng luật không?

Về câu hỏi của chị, chúng tôi xin trả lời như sau: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, người lao động nữ nghỉ thai sản, theo đúng quy định của pháp luật, sau khi trở lại làm việc sẽ được đảm bảo việc làm cũ giống như trước khi nghỉ. Tuy nhiên, trong trường hợp công việc cũ không còn, người sử dụng lao động buộc phải chuyển lao động nữ mang thai sang công việc khác thì công việc mới phải có mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương của công việc cũ.

Cụ thể, chị có thể tham khảo điều 158 của Bộ luật Lao động hiện hành:

Điều 158. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Điều 157. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.