Giadinh.net - Gần đây, Ella Chen (thành viên nhóm nhạc S.H.E) có công bố trước báo giới cô thầm yêu ...