GD&TĐ - Tôi là giáo viên Mỹ thuật, trường tôi có 4 điểm trường trong đó có 3 điểm trường nằm trên vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Năm học trước tôi được nhận tiền phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Năm học này tôi và một số giáo viên bộ môn khác bị cắt chế độ này vì lí do là giáo viên bộ môn dạy không đủ 32 tiết/tuần theo định mức.

Vậy cho tôi hỏi: Có quy định cụ thể nào về việc giáo viên phải dạy đủ 32 tiết trên vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì mới được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không? Với trường hợp của chúng tôi thì có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định trên hay không? – Châu Bảo Yến (chauthibaoyen@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 4 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên và các điều khoản được quy định tại Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP nếu bạn đang trực tiếp giảng dạy tại vùng có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành. Nguyên tắc áp dụng theo Điều 3 của Nghị định trên.

Về việc bạn bị cắt phụ cấp thu hút, nếu đúng như thư bạn viết, bạn bị cắt phụ cấp này vì lý do không dạy đủ 32 tiết/tuần là chưa hợp lý. Bạn cần kiến nghị với nhà trường để được giải đáp thỏa đáng.