Đặng Văn Hiến đã có những lời khai ban đầu về nguyên nhân nổ súng vào nhóm người của Công ty Long Sơn ở Đắk Nông.