Thấy con trai chốc chốc lại soi gương, vài giây vuốt tóc một lần, thậm chí còn tô son, một phụ huynh tin chắc trẻ bị “bóng”, nhưng bác sĩ cho rằng cháu không có lệch lạc gì về giới tính.