Sau một thời gian âm ỉ sóng ngầm, cây gỗ sưa bỗng đùng đùng lên cơn sốt giá. Đằng sau sự kiện này là gì và nguyên nhân thực sự của nó là do đâu?