Lực hấp dẫn kỳ lạ tác động lên một mảng bề mặt của Diêm Vương tinh đã dẫn các nhà khoa học đến chỗ phát hiện ra cả một đại dương bên dưới bề mặt này.

Phương Thảo - Lê Phát