Cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Bảo hiểm xã hội.

Được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong 10 tháng đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng loạt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với tất cả các tổ chức, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH và thực hiện cải cách nội bộ trong chính ngành BHXH.

Với việc tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ ; rà soát, đơn giản hóa thủ tục và các chỉ tiêu, biểu mẫu thực hiện chế độ BHXH, BHYT; triển khai giao dịch điện tử, thay đổi phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BHXH với người dân và doanh nghiệp ; thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngành được cắt giảm xuống còn 32 thủ tục (giảm 01 thủ tục so với thời điểm cuối năm 2015)

Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đã giảm mạnh, được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong và ngoài nước đánh giá, ghi nhận.

BHXH Viet Nam day manh cai cach thu tuc hanh chinh - Anh 1

BHXH Việt Nam chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Ảnh minh họa

Trong 9 tháng đầu năm, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế trong việc trao đổi thông tin, mã số thuế và thống nhất việc doanh nghiệp dùng chữ ký số chung để giao dịch; chuẩn bị các điều kiện để sử dụng mã số doanh nghiệp trong đăng ký doanh nghiệp, khai thuế và khai BHXH; phối hợp với các ngân hàng thương mại và các tổ chức dịch vụ thực hiện việc thu BHYT, BHXH tự nguyện, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hiện đại hóa hệ thống quản lý, đưa ra nhiều lựa chọn cho người tham gia và người thụ hưởng;...

Một biện pháp được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, nhiều dự án về công nghệ thông tin có sức ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa của Ngành đã được triển khai và bước đầu cho kết quả khả quan, đó là: Phần mềm cấp số định danh và quản lý BHYT theo hộ gia đình ; Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; Thực hiện các giải pháp về công nghệ thông tin để triển khai Nghị quyết số 36 a /NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; hoàn thành thu thập, nhập thông tin và thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT.

Tính đến ngày 11/10/2016, cả nước đã thu thập và nhập thông tin của trên 23,8 triệu hộ gia đình với 91,4 triệu người (đạt tỷ lệ 100% dân số cả nước) và đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT cho trên 63,6 triệu người, đạt 94,4% số người tham gia BHYT).

Đáng chú là là BHXH Việt Nam đã cơ bản hoàn thành việc kết nối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT và đang tích cực phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT để chuẩn hóa danh mục thanh toán BHYT, thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh thông qua Cổng thông tin giám định BHYT trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

“Tính đến nay, đã có 99% BHXH các tỉnh, thành phố, cơ sở khám chữa bệnh kết nối thành công vào cổng thông tin giám định BHYT điện tử”, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết.

Theo lãnh đạo của BHXH Việt Nam, từ nay đến cuối năm BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, trong đó tập trung hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT và ban hành quy trình cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin dữ liệu này. Cùng với đó là việc xây dựng, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thành việc xây dựng, chuẩn hóa danh mục và liên thông hệ thống thông tin giám định BHYT.

Tính đến hết tháng 9/2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,5 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp là 10,7 triệu người; BHXH tự nguyện là 194 nghìn người và BHYT là 74,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 79,8% dân số. Cũng trong 9 tháng năm 2016, toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 178,8 nghìn tỷ đồng, đạt 76,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Trần Lan