Ngày 3.10, ông Thới Văn Đạo - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT BHXH tỉnh Gia Lai - chủ trì họp hội đồng đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng quý III/2016. Tham dự cuộc họp còn có các thành viên hội đồng và cụm trưởng các cụm thi đua trong hệ thống BHXH tỉnh.

BHXH tinh Gia Lai: So thu BHXH, BHYT dat tren 1.297 ti dong - Anh 1

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Thới Văn Đạo biểu dương các đơn vị và BHXH cấp huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác phát triển đối tượng, nhất là đối tượng tham gia BHYT tăng lên trên 1,163 triệu người, chiếm tỉ lệ 81,9% dân số; số thu BHXH, BHYT đạt trên 1.297 tỉ đồng, bằng 73,3% KH được giao; triển khai lập danh sách kê khai hộ gia đình đạt 96,93% dân số và đồng bộ mã thẻ BHYT đạt 92,26%, số đơn vị giao dịch điện tử đã được các đơn vị chú ý, nâng tỉ lệ đạt 44,99% số đơn vị sử dụng LĐ…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2016, ông Thới Văn Đạo yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu năm 2016, nỗ lực phấn đấu tăng thu, giảm nợ đóng BHXH, BHYT...

L.G