Bà Benazir Bhutto đã chính thức liên minh với một cựu Thủ tướng Pakistan khác là Nawaz Sharif để cùng chống lại Tổng thống Pervez Musharraf.