Căn cứ báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên cổ đông lớn: Đinh Quang Chiến 2. Quốc tịch: Việt Nam 3. Mã chứng khoán sở hữu: BHT 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 2.600 CP (tương đương với 0,1% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 140.000 CP (tương đương với 5,38% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 6. Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 142.600 CP (tương đương với 5,48% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 7. Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: ngày 22/03/2011 Sở giao dịch chứng khoán Nội Tin mới cập nhật ■ Năm 2010, PECO lãi 1.813 đồng/cổ phiếu ■ Ngân hàng sẽ phải 'kỹ tính' hơn trong năm 2011 ■ DTL: Vi phạm CBTT của Cổ đông nội bộ Các tin khác ■ LTC: Ông Phạm Thanh Tân - Ủy viên HĐQT, đã mua 1.000 CP 17:15 ■ L43: 31/3 không hưởng quyền nhận cổ tức tỷ lệ 18% và tham dự ĐHCĐ 16:38 ■ MAC: Ông Phạm Văn Cát - Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 18.625 CP 16:19 ■ MAC: Bà Nguyễn Thị Vân - người có liên quan đến Thành viên HĐQT, đăng ký bán... 16:19 ■ CTA: Thông báo đính chính về sở hữu của cổ đông lớn 16:19 ■ BSC: Tổng Công ty Bến Thành – TNHH một thành viên – tổ chức có liên quan đến... 16:19 ■ PTI: LNST năm 2010 đạt 76,5 tỷ đồng, tăng 75,6% so với năm 2009 16:02 ■ CMS: Lợi nhuận năm 2010 tăng 57% 15:21 ■ VC6: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 15:09 ■ HCT: Báo cáo tài chính năm 2010 14:29