CTCP Bê Tông Biên Hòa (HNX: BHC) có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ 3 năm liên tiếp khi BCTC hợp nhất năm 2013 vừa được công bố với lức lỗ 13.8 tỷ đồng.

Cụ thể, BHC vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2013 với mức lỗ 13.83 tỷ đồng, ghi nhận năm thứ 3 liên tiếp báo lỗ. Tính tại thời điểm 31/12/2013, lỗ lũy kế của BHC đã lên con số 47.95 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ hiện tại là 45 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn vào cuối năm 2013 cũng đã vượt xa tài sản ngắn hạn của công ty. Theo đó, nợ ngắn hạn ở mức 118.97 tỷ đồng (chủ yếu vay và nợ ngắn hạn 33 tỷ đồng và phải trả người bán gần 63 tỷ); trong khi tài sản ngắn hạn của BHC chỉ ở mức 59 tỷ đồng.

Riêng trong quý 4/2013, BHC lỗ ròng 3.89 tỷ đồng, tăng gấp đôi lỗ so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: VietstockFinance

Sanh Tín

công lý