Riêng trong quý II/2017, BFC đạt doanh thu 2.080 tỷ đồng và lãi trước thuế hợp nhất 173 tỷ đồng, tăng trưởng 13%.

BFC uoc lai truoc thue hop nhat 253 ty nua dau nam, tang truong 24% - Anh 1

HĐQT của CTCP Phân Bón Bình Điền (HOSE: BFC) đã thông qua kết quả kinh doanh quý II/2017 với sản lượng sản xuất 212,8 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tiêu thụ ở mức 221 tấn, tăng trưởng 2%.

Theo đó, BFC ước tổng doanh thu quý II ở mức 2.080 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2016 và lãi trước thuế hợp nhất gần 173 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Riêng Công ty mẹ lãi trước thuế gần 141 tỷ đồng, tăng trưởng 66%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, BFC ước đạt tổng doanh thu 3.269 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2016 và tương đương gần 52% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 253 tỷ đồng, tăng trưởng 24% và đạt 60% chỉ tiêu đề ra. Lãi trước thuế của Công ty mẹ ước đạt 201 tỷ đồng, tăng trưởng 74% và đạt 71% mục tiêu cả năm.

Kế hoạch trong quý III/2017, BFC dự kiến sản lượng sản xuất đạt 179 ngàn tấn và tiêu thụ 168 ngàn tấn. Theo đó, tổng doanh thu đặt mục tiêu đạt 1.528 tỷ đồng và lãi trước thuế hợp nhất 86 tỷ đồng, riêng Công ty mẹ lãi 50 tỷ đồng.