TT - Chiếm áp đảo đến 13 đề cử Oscar, The curious case of Benjamin Button (tên tại rạp chiếu Việt Nam: Dị nhân Benjamin) đang chứng tỏ sức thu hút lớn của mình tại các phòng vé khắp thế giới.