Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...

Căn cứ nhu cầu chuyên môn, vị trí việc làm để đáp ứng nhiệm vụ, chức năng được giao, Bệnh viện Xây dựng tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016, cụ thể:

I. Số lượng tuyển dụng

Benh vien Xay dung thong bao tuyen dung vien chuc nam 2016 - Anh 1

II. Điều kiện dự tuyển

– Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tư cách tốt

– Có văn bằng phù hợp với vị trí dự tuyển

– Có sức khỏe tốt

– Độ tuổi: Nam ≤ 45 tuổi; Nữ: ≤40 tuổi

Đối với KTV, Điều dưỡng: ≤ 30 tuổi

– Ưu tiên tuyển dụng: Các trường hợp tốt nghiệp Đại học loại giỏi, Bác sĩ Nội trú và trình độ sau Đại học

– Có thể đi công tác xa thường xuyên, dài ngày.

III. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

* Đối với trình độ Đại học (Bác sĩ, cử nhân)

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành dự tuyển

– Có trình độ Ngoại ngữ trình độ B trở lên

– Có trình độ tin học trình độ B trở lên

* Đối với trình độ Cao đẳng, Trung cấp

– Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành dự tuyển

– Có trình độ Ngoại ngữ trình độ A trở lên

– Có trình độ tin học trình độ B trở lên

IV. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn dự thi tuyển viên chức, ghi rõ chuyên ngành dự tuyển, điện thoại liên hệ (theo mẫu số 01 tại Thông tư 15/2015/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội Vụ)

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh 3cm x 4cm

V. Nội dung thi tuyển

1. Lý thuyết: (Đối với tất cả các trình độ)

1.1. Lý thuyết cơ bản về hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật Viên chức, Luật khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế, Các Quy chế về chuyên môn và các Nội quy, Quy định của Bệnh viện

1.2. Kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn thi tuyển dụng

2. Thực hành: Đối với Điều dưỡng, Kỹ thuật viên (Cử nhân, Cao đẳng , Trung cấp)

VI. Thời hạn nộp hồ sơ:

– Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 25/11/2016

– Thời gian thi tuyển: Dự kiến từ ngày 15-17/12/2016

VII. Địa chỉ nhận hồ sơ dự tuyển

Phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện Xây dựng

Địa chỉ: Phố Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 043.8541012 Fax: 043.8541013

Ghi chú: Bệnh viện không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện và không trả lại hồ sơ nếu cá nhân dự tuyển không trúng tuyển.

Theo xaydung.gov.vn