(VEN) - Bệnh viện Tim mạchAn Giang (tiền thân là Trung tâm Tim mạch An Giang)hiện được đánh giá là cơ sở cấp cứu và điều trị dự phòng chuyên sâu về tim mạch hiện đại nhất của vùngđồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).