Từ ngày 28-8 đến 20-9-2008, Bệnh viện Mắt Sài Gòn hỗ trợ bệnh nhân 45% chi phí Lasik cho tất cả các dịch vụ phẫu thuật về mắt. Những bệnh nhân thực hiện các phẫu thuật khác được hỗ trợ 10% chi phí.