Hanoinet - Bác sĩ Trương Hoài Phong - phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng - cho biết đây chỉ là bệnh tiêu chảy thông thường, không phải dịch tiêu chảy cấp.