Hàng rong, thực phẩm không rõ nguồn gốc, chế biến thiếu vệ sinh đang là mối nguy hại tiềm ẩn đối với sức khỏe học sinh, sinh viên...