Một bệnh nhân ở Tunisi đã nằm viện hơn 44 năm qua, cho biết ông muốn ở lại bệnh viện cho đến khi chết. Người đàn ông 64 tuổi này nhập viện Charles Nicolle khi mới 20, do có vấn đề về da và bệnh hô hấp.