Một cô gái vừa tròn 21 tuổi mà đã có đến ba đời chồng. Khi được hỏi nguyên nhân vì sao, cô trả lời: “Năm 18 tuổi tôi cưới một anh làm bảo vệ trong bảo tàng. Sau một năm chung sống với nhau, tôi không thể nào chịu đựng nổi khi đêm nào anh ta cũng nói một câu “Cấm sờ vào hiện vật”.