Tại sao cuộc sống càng hiện đại bệnh tật lại càng nhiều lên? Tại sao tỉ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng cao? Ngoài nguyên nhân do ô nhiễm môi trường, do di truyền... thì những hiểu biết không đúng về thực phẩm, từ đó dẫn đến đúng sai, dùng bừa các thực phẩm gây hại...