Chào các mẹ!. Bé nhà em được 5 tháng 1tuần rồi mà mới chỉ được có 6.5Kg, cao 62cm, 1 ngày bé chỉ bú sữa mẹ lẫn bú bình được khoảng 400-500ml thôi. Bé như vậy không biết có nhẹ cân quá không, không biết có bị còi xương không nữa? Mẹ nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo dùm!!! Bé nhà em sinh hơi non...

Chào các mẹ!. Bé nhà em được 5 tháng 1tuần rồi mà mới chỉ được có 6.5Kg, cao 62cm, 1 ngày bé chỉ bú sữa mẹ lẫn bú bình được khoảng 400-500ml thôi. Bé như vậy không biết có nhẹ cân quá không, không biết có bị còi xương không nữa? Mẹ nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo dùm!!! Bé nhà em sinh hơi non (37 tuần đã đòi ra) khi sinh nặng có 2.4Kg.