Nội thất bên trong máy bay đều thuộc hạng sang, được mạ vàng và vô cùng hiện đại.

Mai Anh