Nhậu chung, anh này hứng chí ôm anh kia vật một cái xuống đất. Nào ngờ mấy ngày sau, anh kia bị đứt dây chằng đầu gối nên kiện đòi bồi thường.