Có ý kiến quan ngại về phát triển công nghiệp và kinh tế mà vẫn giữ được nét đẹp xứ dừa? SGTT trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre.