- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 vừa thông qua một nội dung quan trọng, đó là xây dựng xã nông thôn mới nhằm góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân trên địa bàn.

Theo đó, Bến Tre đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015 hoàn thành cơ bản các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh có kế hoạch sẽ ưu tiên vốn xây dựng quy hoạch và thực hiện các quy hoạch khu dân cư nông thôn, quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường theo tiêu chuẩn mới; đồng thời tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở khắp các xã trong tỉnh, nhất là tiêu chí về giáo dục, y tế, xây dựng hệ thống giao thông để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; thực hiện tốt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Với lợi thế của địa phương, xã nông thôn mới ở Bến Tre sẽ được xây dựng trên nền tảng xã văn hóa. Hơn 10 năm phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bộ mặt nông thôn của tỉnh đã có những bước khởi sắc rõ nét. Kế hoạch của tỉnh Bến Tre là sẽ thống nhất Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới vào làm một bởi qua thực tiễn, một số tiêu chí về giao thông, điện, nhà văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tiêu chuẩn về môi trường của hộ dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh.v.v.. trong xây dựng xã văn hóa không khác mấy so với tiêu chí nông thôn mới. Đây cũng là cách làm hợp lý, phù hợp với mục tiêu của phong trào xây dựng nông thôn mới bởi một trong những tiêu chí xã nông thôn mới là phải có từ 70% ấp, khu phố đạt tiêu chí văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch. Một khó khăn hiện nay đối với Bến Tre là công tác qui hoạch. Thời gian qua, việc đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông dân còn chắp vá, không đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Yêu cầu bắt buộc của công tác quy hoạch không chỉ cho một xã mà phải đồng bộ, có sự liên kết giữa các xã. Có như vậy mới xây dựng được nông thôn phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa, đảm bảo diện mạo nông thôn thay đổi, môi trường sạch đẹp. Nhưng, để thực hiện công tác quy hoạch ở cấp xã với đầy đủ các nội dung theo quy định hiện hành quả thực không dễ, cả về nhân lực lẫn kinh phí thực hiện. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Huỳnh Văn Be cho rằng, cấp xã cần làm tốt việc bố trí mặt bằng không gian quy hoạch sử dụng đất cho sản xuất; rà soát lại quy hoạch để bổ sung hạ tầng từ giao thông, thủy lợi, y tế… kết nối với huyện và quy hoạch cụm dân cư. Quan trọng là khi làm quy hoạch phải có sự tham gia của người dân địa phương. Có như vậy, quy hoạch mới thiết thực và khả thi. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 của Bến Tre đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể, thành phố Bến Tre phấn đấu tất cả các xã ngoại ô đạt tiêu chí nông thôn mới. Huyện Chợ Lách đạt huyện nông thôn mới. Các huyện: Giồng Trôm là 16/22 xã, Bình Đại tất cả các xã, Mỏ Cày Bắc sẽ có từ 9 đến 10 xã, Thạnh Phú phấn đấu 50% số xã, Châu Thành là 75% số xã, Mỏ Cày Nam và Ba Tri phấn đấu 75% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Theo đánh giá của các ngành chức năng tỉnh Bến Tre, tiêu chí khó đạt nhất là quy định 45% km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa, cơ cấu lao động theo quy định phải còn dưới 35% số lao động trong khu vực nông nghiệp, cùng với đó là thu nhập bình quân đầu người/năm gấp 1,3 lần so với mức bình quân chung của tỉnh. .. Tỉnh cũng xác định rằng, cần có những tiêu chí đặt ra sao cho phù hợp với thực tế địa phương. Theo quy định, trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, Nhà nước đảm bảo 40% kinh phí (23% từ các chương trình mục tiêu và 17% kinh phí từ Chương trình này). 60% số kinh phí còn lại chủ yếu là huy động đóng góp từ cộng đồng và nhân dân. Xây dựng nông thôn mới được bắt đầu từ chính nhu cầu và cả ý thức trách nhiệm của người dân, của cộng đồng. Điều quan trọng nhất của việc xây dựng nông thôn mới là tạo ra những giá trị mới của nông thôn với những giá trị mới về kinh tế, văn hóa, tổ chức cộng đồng, thể chế sẽ được thay đổi theo hướng tích cực. Tính năng động, tự chủ của người dân nông thôn mới sẽ được nâng dần theo xu hướng hiện đại. Và khi người dân cùng cộng đồng trách nhiệm, không chỉ về tiền bạc mà cả sáng kiến, công sức thì ý thức trong bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo sẽ càng được nâng lên. Mục đích cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là làm cho đời sống nông dân tốt hơn, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Một xã nông thôn mới là gắn liền với Đảng bộ cơ sở, chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Do đó, mỗi địa phương đều phải có nghị quyết gắn với kế hoạch rõ ràng, thực tế. Với quyết tâm của toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, khi các tiêu chí nông thôn mới đạt được như hoạch định thì 5 năm tới, vùng nông thôn Bến Tre sẽ có sự thay đổi mang tính đột phá./..