Ngày 5-10, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ bế mạc lớp tập huấn công tác nghiên cứu, quản lý khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn trong CAND khu vực phía Bắc.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3-10 đến 5-10, được lãnh đạo Bộ Công an giao Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quản lý khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội nhân văn trong CAND, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới.

Hơn 400 học viên là lãnh đạo, cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý khoa học đến từ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an các đơn vị địa phương từ Thừa Thiên- Huế trở ra; cán bộ làm công tác chuyên môn thuộc lực lượng Tham mưu của các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, học viện, trường CAND đã được các báo cáo viên là chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyên gia, nhà quản lý khoa học của Bộ Công an truyền đạt 5 chuyên chính trong thời gian tập huấn.

Be mac lop tap huan cong tac nghien cuu, quan ly khoa hoc trong CAND - Anh 1

Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viên trưởng Viên Chiến lược và Khoa học Công an phát biểu tại lớp tập huấn.

Be mac lop tap huan cong tac nghien cuu, quan ly khoa hoc trong CAND - Anh 2

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an nêu rõ, lớp tập huấn đã kết thúc đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, trang bị những kiến thức cơ bản về nghiên cứu, quản lý khoa học nghiệp vụ, khoa học xã hội và nhân văn trong CAND. Việc tổ chức lớp đã tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của những cán bộ làm công tác khoa học trong CAND.

Ban tổ chức tiếp thu các ý kiến đề xuất trong công tác nghiên cứu khoa học để lựa chọn, ứng dụng vào thực tiễn, góp phần cùng toàn lực lượng CAND đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Anh Hiếu