Sáng 15/3, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục XDLL-CAND đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 46 đảng viên mới, thuộc Đảng bộ Tổng cục XDLL-CAND và Đảng bộ các Tổng cục khác trong Đảng bộ CATW.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Phạm Đình Đào, Phó Chánh văn phòng Tổng cục XDLL-CAND nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là cơ hội để các đảng viên mới nâng cao nhận thức về Đảng, được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm được đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Qua khóa học này, các đảng viên mới đều ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ, không ngừng phấn đấu về học tập, công tác cho xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Mỗi đảng viên mới cần phải tiếp tục thể hiện ý chí vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững tiêu chuẩn của người đảng viên, coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản